Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Μια περιηγητική Κυριακή

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Διαφωτίζομεν το αγαπητόν κοινόν μας περί της περιηγήσεως των επίτιμων μελών μας εις την ενδοχώραν της γλυκείας χώρας Κύπρου, Κυριακήν ημέραν (16ην μηνός Δεκεμβρίου). Σκοπός της περιηγήσεώς μας δεν ήτο μόνο η αναζωογόνησις των εγκεφαλικών μας κυττάρων (γνωστή και ως λούφα), αλλά και η φωτογραφική αποτύπωσις των σύγχρονων τοιχογραφιών (γκράφιτι και συνθημάτων) που απαντά κανείς εις την Λήδραν, Ονασαγόρου και εις τις παρόδους των. Ιδού!

URGENT ANNOUNCEMENT
It is with great pleasure that we this day illuminate our public of the recent 'expedition' of our honored members to the heartland of the isle of Cyprus, on Sunday the 16th of December 2012. Not only did we aim to allow our worn out brain cells a refreshing break, we also indulged in the taking of (professional, needless to add) pictures of modern-day graffiti which one can admire in the streets of Ledras, Onasagorou and nearby area. Voilà!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου