Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη

4∆ιαγωνισµός ∆ηµιουργικής Γραφής στη µνήµη Μίµη Σουλιώτη («2016, 90 χρόνια από τη γέννηση του Παντελή Μηχανικού») 

Όροι ∆ιαγωνισµού:
α. Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές/-τριες των Γυµνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Κάθε µαθητής/-τρια µπορεί να γράψει ένα ποίηµα κατά το πρότυπο των ποιηµάτων του Παντελή Μηχανικού. Κριτήρια αξιολόγησης, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών Λογοτεχνίας, θα είναι: α) η πρωτοτυπία της ιδέας και β) ο βαθµός ανταπόκρισης στις ιδιαιτερότητες του ύφους και του τρόπου του ποιητή (µίµηση της µορφής/δοµής, των εκφραστικών µέσων, του λεξιλογίου, της θεµατικής).
β. Τα ποιητικά κείµενα των µαθητών/-τριών πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Γωνία Κίµωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, µέχρι την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016, υπόψη κ. Λεωνίδα Γαλάζη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθηµάτων (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδροµείου). Εκπρόθεσµες συµµετοχές δεν θα αξιολογηθούν. Η συµµετοχή των µαθητών/- τριών στον διαγωνισµό είναι προαιρετική και η συγγραφή θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο τους. Κάθε σχολείο µπορεί να υποβάλει µέχρι τρεις (3) συµµετοχές.
γ. Σε όλες τις συµµετοχές πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του/της µαθητή/-τριας, το σχολείο και η τάξη του/της, η πλήρης ταχυδροµική διεύθυνση και το τηλέφωνο. Όλα τα στοιχεία των µαθητών/-τριών πρέπει να καλύπτονται. Έξω από τον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται: ∆ιαγωνισµός ∆ηµιουργικής Γραφής 2016 «Παντελής Μηχανικός» και η διευκρίνιση Γυµνάσιο / Λύκειο.
δ. Η αξιολόγηση των ποιηµάτων θα γίνει ξεχωριστά για το Γυµνάσιο και το Λύκειο από επιτροπή που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και θα απονεµηθούν βραβεία στους/στις πρώτους/-ες µαθητές/-τριες κάθε βαθµίδας. 

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής μπορούν να ενημερώσουν τον καθηγητή ή την καθηγήτρια των Ελληνικών τους και να υποβάλουν το έργο τους στο Τμήμα των Ελληνικών μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp3062

Ημερίδα για τον Μανόλη Αναγνωστάκη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της ημερίδας:
http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp3292a

Τα 100 καλύτερα βιβλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Το bookpress.gr και το Βιβλιοπωλείο Πολιτεία πραγματοποίησαν έρευνα για την ανάδειξη των 100 βιβλίων που αξιολογούνται από τους συγγραφείς ως τα καλύτερα της νεοελληνικής λογοτεχνίας των τελευταίων δύο αιώνων (1813-2013). 
Η Δημιουργική Γραφή στο σχολείο

Η Σοφία Νικολαϊδου εκδίδει ακόμη ένα βιβλίο για τη Δημιουργική Γραφή. Αυτή τη φορά η συγγραφέας του βιβλίου "Πώς έρχονται οι λέξεις" απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και ποτείνει μέσα από μια συνομιλία με συγγραφείς και εκπαιδευτικούς, πιο συγκεκριμμένες πρακτικές Δημιουργικής Γραφής για τη σχολική τάξη. 
Ένα βιβλίο για τη Δημιουργική Γραφή στο σχολείο που λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και συνομιλίας κειμένων, προσώπων και διδακτικών πρακτικών.


Διαβάστε πιο κάτω μία συνένετευξη της συγγραφέως.