Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη

4∆ιαγωνισµός ∆ηµιουργικής Γραφής στη µνήµη Μίµη Σουλιώτη («2016, 90 χρόνια από τη γέννηση του Παντελή Μηχανικού») 

Όροι ∆ιαγωνισµού:
α. Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές/-τριες των Γυµνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Κάθε µαθητής/-τρια µπορεί να γράψει ένα ποίηµα κατά το πρότυπο των ποιηµάτων του Παντελή Μηχανικού. Κριτήρια αξιολόγησης, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών Λογοτεχνίας, θα είναι: α) η πρωτοτυπία της ιδέας και β) ο βαθµός ανταπόκρισης στις ιδιαιτερότητες του ύφους και του τρόπου του ποιητή (µίµηση της µορφής/δοµής, των εκφραστικών µέσων, του λεξιλογίου, της θεµατικής).
β. Τα ποιητικά κείµενα των µαθητών/-τριών πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Γωνία Κίµωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, µέχρι την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016, υπόψη κ. Λεωνίδα Γαλάζη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθηµάτων (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδροµείου). Εκπρόθεσµες συµµετοχές δεν θα αξιολογηθούν. Η συµµετοχή των µαθητών/- τριών στον διαγωνισµό είναι προαιρετική και η συγγραφή θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο τους. Κάθε σχολείο µπορεί να υποβάλει µέχρι τρεις (3) συµµετοχές.
γ. Σε όλες τις συµµετοχές πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του/της µαθητή/-τριας, το σχολείο και η τάξη του/της, η πλήρης ταχυδροµική διεύθυνση και το τηλέφωνο. Όλα τα στοιχεία των µαθητών/-τριών πρέπει να καλύπτονται. Έξω από τον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται: ∆ιαγωνισµός ∆ηµιουργικής Γραφής 2016 «Παντελής Μηχανικός» και η διευκρίνιση Γυµνάσιο / Λύκειο.
δ. Η αξιολόγηση των ποιηµάτων θα γίνει ξεχωριστά για το Γυµνάσιο και το Λύκειο από επιτροπή που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και θα απονεµηθούν βραβεία στους/στις πρώτους/-ες µαθητές/-τριες κάθε βαθµίδας. 

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής μπορούν να ενημερώσουν τον καθηγητή ή την καθηγήτρια των Ελληνικών τους και να υποβάλουν το έργο τους στο Τμήμα των Ελληνικών μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp3062

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου