Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010


100 δάχτυλα
20 χέρια
1 ομάδα
Όλος ο κόσμος

1 σχόλιο: